• Viktorija Einorė

Yra normalu

Dainuoti garsiai einant gatve be jokių ausinių, nepriklausomai nuo to, esi vyras, moteris ar vaikas, yra normalu.


Atvirai pagrasinti kylančio nekantrumo šešėliu, kai tundra užsienietis kreipiasi pagalbos, yra gana normalu. Nepaisant to, čia pat imtis spręsti jo reikalo, iki kol šis bus sutvarkytas, pamažu šylant ir skystėjant šypsenai, yra labai normalu.


Prieiti prie mėlynakės blondinės ir paklausti, Atsiprašau, ar tu žydė, yra normalu. Gavus neigiamą atsakymą maloniai nusišypsojus ir linktelėjus, bet nieko nepaaiškinus nueiti irgi yra normalu.


Sėdint bare, neturint žiebtuvėlio cigaretei prisidegti tiesiog paimti jį nuo artimiausio stalo ir tik po to linktelėti ir šyptelėti savininkui yra normalu. Tą daryti keturis kartus per tą patį vakarą nuo to paties staliuko yra normalu. Savininkui nekreipti į tai dėmesio yra visiškai normalu.


Einant gatve stabtelėti persimesti keliais žodžiais su kas trečiu pardavėju / stovėjimo aikštelės sargu / apsauginiu / kariu / kažkuo besibrūžinančiu kokiam nors tarpdury, nes tiesiog kažkas staiga pasidaro įdomu, yra normalu. Visiškai jų nepažinoti irgi yra normalu.


Gatvėj užsienietės pasiteiravus laiko ją pakalbinti, atsargiai paliesti jos plaukus ir paraginti pačiupinėti savo peisiukus (ir po to džiugiai kikenti), net jei esi per šabą į sinagogą skubantis tradiciškai apsirėdęs seneliukas, yra gal ir ne taip jau visai normalu, užtat belenkaip juokinga. Po to mandagiai pasiūlyti jai parankę, net jei ji pusantros galvos už tave aukštesnė, ir taip galantiškai šventiškai drauge pažingsniuoti gerą kelio galą, yra jau visai pusėtinai normalu ir tikrai ne mažiau smagu.


Parduodant tavo draugo užtarimą turinčiai užsienietei SIM kortelę paaiškėjus, kad šioji nesumislijo pasiimti tam reikalui paso, liepti jai nesiparint ir dokumento numerį tiesiog sugalvoti yra visiškai normalu. Rūpestingai liepti jį nusifotografuoti, jei prireiktų ateity keičiant paslaugas, yra normalu. Statyti keturis virš ofiso aršiai apie kažką diskutuojančius kolegas ant ausų, kad atitinkamai patikrintų, ar parduotos mobilios paslaugos klientės telefone veikia deramai, tokiu atveju yra net gi labai normalu.


Kalbėtis su kažkuo telefonu per garsiakalbį, net jei aplink yra minia žmonių ar klauso krūva tavo draugų, yra ne tik, kad šiaip normalu – tai masiškai normalu.


Nujaučiu, iš šitų normalių reikalų ilgainiui gims ir atskira rašinių kategorija.

83 peržiūros